Het dakterras en de wet

Voor elk dakterras is een vergunning nodig. Zo'n vergunning vraag je aan bij de gemeente en er is een tekeningenset van de bestaande en de nieuwe situatie voor nodig, alsmede een constructieve berekening van het dak.

Iedere gemeente heeft een afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Neem, voordat je plannen gaat maken, even contact op met deze afdeling. Zij kunnen je daar gratis en direct informeren of een daktuin of dakterras überhaupt is toegestaan. Pas als een gemeente de vergunningaanvraag schriftelijk in behandeling neemt, zijn er kosten aan verbonden. Deze zogenaamde leges zijn gebaseerd op een percentage van de bouwkosten. De regelgeving voor de bouw van een dakterras is meestal geen sinecure. Het handigst is om een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van dakterrassen in de arm te nemen. Niet alleen omdat zo’n bedrijf de materie goed kent, maar ook omdat ze vaak de hele papierwinkel van je over kunnen nemen en de bouwaanvraag voor je kunnen verzorgen.

Wat heb je nodig?

Welke paperassen voor een bouwaanvraag nodig kunnen zijn, is bij elke gemeente verschillend:

  • Formulier voor de aanvraag
  • Set tekeningen oude situatie
  • Set tekeningen nieuwe situatie
  • Soms moeten er foto’s worden bijgeleverd
  • Constructietekening met berekening
  • Afdruk Google Earth
  • Meer info op http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online
Tekst door Loes Langendijk voor Dakterrasbouwers.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten